Använd olika former för att få kontrast i inredningen


Bild: Trendmogul

Olika former kan användas för att få kontraster i inredningen. Tänk ett kantigt hörn där man sätter ett runt bord för att mjuka upp det. När man dekorerar ett bord och skall skapa ett stilleben är det bra att tänka på att ha med olika former för att få stillebenet intressant.

Kom ihåg att balans är det som är avgörande för om inredningen blir bra. Använder du dig utav dämpade färger är det lättare för olika former att komma fram.