Glimton

Inredningsuppdrag via internet

Denna tjänst erbjuder full konsultation utan något hembesök eller något fysiskt möte.

Möten och kommunikation görs med telefon, e-post eller skype.

Ritningar och övrig dokumentation skannas in och e-postas.

Inredningsuppdrag åt privatbostäder

Denna tjänst erbjuder full konsultation med hembesök.

Inredningsuppdrag åt offentliga miljöer och företag

Denna tjänst erbjuder full konsultation med besök.