Funktioner för rum


Bild: Glimton

Skall du renovera eller möblera om är det bra om du har klart vilka behov det är som du vill ha tillfredsställda.

Hur skall du använda rummet?

Vad är det som fungerar bra och vad är det som du vill göra om?

Har rummen en siktlinje?

Fungerar de praktiska behoven?

Fundera över hur du vill din att din stil ska synas i ditt hem. Hitta den röda tråden så att inredningen blir samstämd och genomtänkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *